100 mandsklubbens tipsklub

Printvenlig version af reglerne <-

Resultattips                          Regler

§ 1
Kun 100 Mands klubbens medlemmer kan deltage i tipningen.
§ 2
Der kan maksimum foretages to (2) tips pr. kamp.
§ 3
Prisen pr. tips er kr. 10,00
§ 4
Alle tips skal være registreret og betalt inden kampstart.
§ 5
Der afregnes ¼ af det samlede tipsbeløb til 100 Mands klubben.
¾ af det samlede beløb deles ligeligt mellem de rigtige tips.
§ 6
Er der ikke tippet rigtigt kampresultat, overføres det samlede tipsbeløb til 100 Mands klubben.
§ 7
Eventuelle tvivlsspørgsmål afgøres af 100 Mands klubbens bestyrelse.

BIF -100 Mands klubben
Bestyrelsen
Tilbage til Forsiden